Informacje dla klienta

Jak rezerwować i co dalej…

W tym miejscu opisaliśmy bardzo szczegółowo w jaki sposób możecie dokonać rezerwacji i jakie informacje przekażemy przed wyjazdem.  W razie wątpliwości wyjaśnimy wszelkie niejasności.

Krok 1Zanim zarezerwujesz
Zanim  zarezerwujecie imprezę należy przygotować następujące informacje:

a)    Jaką imprezę turystyczną wybraliście,  jaki jest termin. W przypadku wczasów  prosimy o określenie wybranego pakietu np. rehabilitacyjnego, zdrowotnego, odnowy  biologicznej.

b)    Imię i nazwisko osoby zawierającej umowę .Uwaga! 1. Osoba, która wpisana jest na umowie jako nabywca widnieje na fakturze, 2. W przypadku kolonii i obozów umowę zawiera rodzic lub opiekun prawny uczestnika; adres zamieszkania.

c)    Imiona i nazwiska wszystkich uczestników imprezy, daty urodzenia oraz adresy zamieszkania. Uwaga! Wszystkie te dane są potrzebne do ubezpieczenia

d)    Telefon komórkowy do rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy kolonii i obozów) lub telefon komórkowy przynajmniej  do jednego z  uczestników wycieczki, wczasów.

e)    Adres emaliowy – na niego wysyłamy umowy, informacje wyjazdowe, vouchery.

f)     Ewentualne uwagi, prośby. W przypadku kolonii i obozów prosimy by informacje dotyczące dziecka zapisane były na karcie kolonijnej oraz przekazywane wychowawcom na zbiórce.

W przypadku dofinansowania z zakładu pracy prosimy o podanie nazwy zakładu.

Krok 2 – W jaki sposób zarezerwować
Istnieję pięć możliwości rezerwacji imprez :

1.    Bezpośredni kontakt - ZAPRASZAMY  do Salonu Sprzedaży w Tarnobrzegu przy ul.Sokola 3B w godz. 10.00.- 18.00. również w soboty 10.00.-14.00.(maj-sierpień)

2.    Za pomocą strony internetowej – www.juventur.travel.pl - wybieracie intersującą imprezę, wpisujecie dane i klikacie "zarezerwuj" . Następnie drukujecie umowę wraz z warunkami uczestnictwa, po podpisaniu należy odesłać kopię skanem lub pocztą. Na umowie widnieje numer konta bankowego, na który wpłacacie zaliczkę lub całą kwotę (jeżeli jest więcej nic 30 dni do wyjazdu można  wpłacić zaliczkę 30% lub uregulować wszystko, natomiast jeśli  jest mniej niż 30 dni do wyjazdu należy uregulować całość kwoty).
3.    Telefonicznie – dzwonicie podając swoje dane, my wysyłamy wszystko na adres emaliowy lub pocztą wraz z instrukcją.
4.    Za pomocą e-maila. Imprezę można zamówić pisząc na adresy e-maliowe:
 juventur@juventur.travel.ploffice@juventur.travel.pl, agent@juventur.travel.pl .
Prosimy o wybór jednego adresu email co ułatwi nam pracę.
5.    Za pośrednictwem biura agencyjnego, mającego umowę z naszym biurem.  Spis takich biur dostępny pod adresem linkiem.

Krok 3 - Formalności
Po przesłaniu danych zawsze musicie podpisać umowę wraz z warunkami uczestnictwa.
Przy obozach i koloniach należy wypełnić kartę obozowo-kolonijną, która dostępna jest pod linkiem: ---Następnie wpłacić zaliczkę lub całość (zasady wpłaty opisaliśmy w pkt. 1) – przy dokonywaniu wpłaty przelewem w tytule przelewu obowiązkowo należy podać numer rezerwacji oraz nazwę imprezy turystycznej, termin i  kogo dotyczy wpłata.

Krok 4 – Informacje przed wyjazdem
W przypadku wczasów po dokonaniu pełnej wpłaty otrzymają Państwo skierowanie /voucher w terminie min.tydzień przed wyjazdem.
W przypadku kolonii i obozów otrzymacie Państwo drogą emaliową lub pocztą tradycyjną informacje wyjazdowe z potwierdzeniem miejsca, godziny wyjazdu oraz wszystkich informacji praktycznych.

Krok 5 –Faktura
Istnieje możliwość wystawienia faktury po opłaceniu całości. Aby otrzymać fakturę należy prośbę wysłać na jeden z emaili wymienionych w kroku 2.

W terminir do 14 dni po zakończeniu imprezy turystycznej faktury wystawiane są automatycznie.

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowych ofertach zapisz się Newslettera:
Zapisz się